Ηρόδοτος, Παυσανίας, Στράβων. O ιστορικός, ο περιηγητής, ο γεωγράφος. Και ο επιστήμων Αριστοτέλης. Και ο μελαγχολικός Πλάτων. Και ο διαλεκτι­κός Σωκράτης. Όλοι ασχολήθηκαν με την Αρκαδία. Και όλοι κατατείνουν σε τούτο: η Αρκαδία υπήρξε η κοιτίδα των ανθρώπων και των Θεών. Ως γνωστόv ο Αριστοτέλης ονομάζει τους Αρκάδες «Προσέληνες», δηλαδή «άνθρω­ποι προ της Σελήνης». Οι αναρίθμητες Νύμφες της Αρκαδίας, οι θέαινες, έχουν κι αυτές το προσωνύμιο «Προσελήνιδες». Τόσο απλά.

Οι ερευνητές μιλούν για το Αρκαδικό Ιδεώδες. Πριν φτάσουμε σε αυτό, πρέ­πει να ψηλαφίσουμε το Αρκαδικό Παράδοξο. Η Αρκαδία λειτούργησε και ακόμα λειτουργεί ως έσοπτρο των ισχυρότερων παρορμήσεων του Συλλογι­κού Ανθρώπου. Το θέμα είναι γιατί.

Μια έστω και επιφανειακή αναζήτηση στον παγκόσμιο ιστό, που να έχει ως λέξη κλειδί την Αρκαδία, θα αφήσει ενεό τον παρατηρητή. Με κόμβο την Αρκαδία ανοίγουν μονοπάτια που διακλαδίζονται και διασταυρώνονται και πάλι χωρίζουν και ύστερα συναντιούνται.

Η πρώτη επαφή με το φαινόμενο αφήνει μια χαοτική όσο και σαγηνευτική ως επίγευση. Μυστικές Εταιρίες, θρυλικά Τάγματα, ταπεινοί ρασοφό­ροι. κραταιοί βασιλείς, βυζαντινοί λόγιοι και ετερόδοξες κυράδες συνωθούνται. στο κατώφλι της Αρκαδίας.
Ποια Επιφάνεια περιμένουν να ζήσουν άραγε; Ποια υπόσχεση έχει σωθεί μέσα από τους αιώνες; Ποια μαυλιστική μουσική έλκει τους ανθρώπους στις λόχμες του Μαίναλου και τις καταφύγια του Πάρνωνα; Πρέπει να είναι κάτι πραγματικά σοβαρό,

Μια βασίλισσα, η Χριστίνα της Σουηδίας, γεννιέται στις 18 Δεκεμβρίου του 1626. Οι οιωνοί για το νεογνό είναι άριστοι αστρολογικά. Ο πατέρας της, ο Γουσταύος Αδόλφος της Σουηδίας είχε τους καλύτερους συμβούλους και δάσκαλο του τον Γαλιλαίο Γαλιλέι. Η Χριστίνα ανεβαίνει στο θρόνο όχι ως γυναίκα, υποταγμένη στα θελήματα των άλλων, αλλά ως Βασιλιάς. Τέτοια ήταν η δύναμή της. Και μένει στην ιστορία ως Girl King, η κορασίδα-Βασιλεύς.
Αυτή η πεφιλημένη των άστρων στις 5 Ιουνίου του 1654 θα παραιτηθεί από το θρόνο της γιατί έχει μια αποστολή. Πηγαίνει στη Ρώμη και ιδρύει την πνευματική «Αρκαδία».
Ανταλλάσσει το θρόνο της στη γη της Σουηδίας με ένα θρόνο στην Ιδεατή Αρκαδία.
Ποια Επιφάνεια την κάλεσε;

Η Αρκαδία των Περιηγητών

(Visited 319 times, 1 visits today)